Posts

Tản mạn #3 : Khôn Lanh và Khờ Dại

Tản mạn trong ngày nắng hạn ...

Đi Bản

Life is a journey ...

Đi Cam

Life is a journey ...

Tản mạn #1 : Nhanh vs Chờ-ậmmmm

Tản mạn cho đời bớt sạn :)))

Đi Buôn

Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi ...

Học những thứ này trước khi ngỏm !

Học, học nữa, hộc máu ...

Yay ! This's my 101st blog post

To put the ideas down.

Random Year #2017

What a f*cking year !