Posts

Tản mạn #3 : Khôn Lanh và Khờ Dại

Tản mạn trong ngày nắng hạn ...

Tản mạn #1 : Nhanh vs Chờ-ậmmmm

Tản mạn cho đời bớt sạn :)))

Học những thứ này trước khi ngỏm !

Học, học nữa, hộc máu ...

Yay ! This's my 101st blog post

To put the ideas down.

Random Year #2017

What a f*cking year !

What are the best things to INVEST in right now ?

We are human, we were born, we are living and we will die soon. As a financial point of view, life is a business !

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Toán học thì khó nhai tới khi ta học được cuộc đời như thế nào

Lightning thought #1 : MAGIC !

Honestly people're looking for magic