Ở đời, hơn thua được gì - mất chi


10 Mar 2017 / by KhanhIceTea

Hơn thua là gì ?

Hơn thua xuất phát từ nhu cầu cần được quan tâm, chứng tỏ, sở hữu mà hiện tượng là sự ghen tị, mong muốn chiếm hữu. Ta mong có được những thứ ta chưa có, những thứ ta có mà chưa nhiều, thậm chí những thứ ta có nhiều nhưng chưa thấy đủ. Dân dả mà nói là "được voi đòi tiên" hoặc "được đằng chân, lân đằng đầu".

Thế hơn thua lợi gì ?

Hơn thua giúp con người luôn hướng về phía trước, từ đó xã hội hướng về phía trước. Không có hơn thua, con người - xã hội sẽ vẫn cứ dậm chân tại chỗ, mà cái gì không tiến ắt sẽ lùi.

Vậy hơn thua hại gì ?

Như định nghĩa, nó bắt đầu từ nhu cầu. Trong kinh tế, cầu mà vượt cung thì đâm ra khủng hoảng, lạm phát. Vì thế nếu nhu cầu quá cao, ắt sẽ dẫn đến cái hại.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai hại là việc ta không nắm rõ bản chất ngữ cảnh, môi trường nơi ta hơn thua :

 • Trong chính trị, đừng nên hơn thua với nhà nước
 • Trong tranh cải, đừng nên hơn thua với kẻ dốt - bảo thủ
 • Trong công việc, đừng nên hơn thua với cấp trên
 • Trong buôn bán, đừng nên hơn thua với khách hàng
 • Trong tôn giáo, đừng nên hơn thua với kẻ vô thần
 • Trong học tập, đừng nên hơn thua với các nghịch lý
 • Trong đấu tranh, đừng nên hơn thua với kẻ không còn gì để mất
 • Trong gia đình, đừng nên hơn thua với cha mẹ, anh em
 • Trong tình cảm, đừng nên hơn thua với người không có tình cảm với ta

Và đừng nên hơn thua với kẻ hơn thua hơn mình

Vì sao ư ? Vì chứng tỏ mình có nhu cầu cao hơn kẻ khác thay vì kiếm nguồn cung chỉ mang lại một giá trị duy nhất. Đó là chứng tỏ bạn rỗng hơn người ta, vì càng rỗng thì càng mong muốn chứa được nhiều.

Tóm lại, làm sao cho vừa đây

Hãy hơn thua với chính bản thân mình hôm qua

Chẳng có ai hiểu rõ bản thân bằng chính ta. Vậy kẻ duy nhất ta nên hơn thua, chính là ta !

 • Hôm nay, có khỏe hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, sống vui hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có gì mới hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có học được nhiều thứ hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có chia sẻ được nhiều thứ hơn hôm qua không ?
 • Và hôm nay, có thua trong việc hơn thua với người khác hôm qua không ?

I don’t like my mind right now

Stacking up problems that are so unnecessary

Wish that I could slow things down

I wanna let go but there’s comfort in the panic

And I drive myself crazy

Thinking everything's about me

Yeah I drive myself crazy

Cause I can’t escape the gravity


Ref:

 • Cover photo from Google Photo Search

Sound good ?


Read more
about #life

Game of Life vs Life of Game

life

Game of Life vs Life of Game

An

life

An

Being kind

life

Being kind