Posts

Refactoring Code - Day 2 - Các nguyên lý cơ bản trong refactoring

Improving the design of existing code - my learning

Refactoring Code - Day 1 - Cơ bản về refactoring

Improving the design of existing code - my learning

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

Hiểu cơ bản về Web, nó vận hành như thế nào ?

[Series mới] : Học lập trình Web bằng PHP và MySQL

Học PHP một cách tinh gọn dễ hiểu và đúng hướng !

Tản mạn #3 : Khôn Lanh và Khờ Dại

Tản mạn trong ngày nắng hạn ...

Tản mạn #1 : Nhanh vs Chờ-ậmmmm

Tản mạn cho đời bớt sạn :)))

Học những thứ này trước khi ngỏm !

Học, học nữa, hộc máu ...

Random Year #2017

What a f*cking year !