Posts

[PHP 0 to 1] : Cơ bản về Web

Hiểu cơ bản về Web, nó vận hành như thế nào ?

[Series mới] : Học lập trình Web bằng PHP và MySQL

Học PHP một cách tinh gọn dễ hiểu và đúng hướng !

Tản mạn #3 : Khôn Lanh và Khờ Dại

Tản mạn trong ngày nắng hạn ...

Đi Bản

Life is a journey ...

Tản mạn #2 : Đổi chác - Cộng tác - Phó thác

Tản mạn cho bớt nông cạn ...

Đi Cam

Life is a journey ...

Tản mạn #1 : Nhanh vs Chờ-ậmmmm

Tản mạn cho đời bớt sạn :)))

Đi Buôn

Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi ...

Học những thứ này trước khi ngỏm !

Học, học nữa, hộc máu ...