Gần đây có thể nói cơn lốc GPT phủ sóng toàn cầu, người người nhà nhà đổ nhau đăng ký, công công ty ty đua nhau cuộc chạy đua tích hợp AI vào giải pháp công nghệ hiện tại. Có thể nói đây là 1 quả bóng công nghệ to nhất sau thời kỳ Blockchain and Crypto "all the things".

Dùng thử qua ChatGPT lẫn BingAI, tôi không thể phủ nhận thành quả rất đáng nể của con người đã đạt được trong thời gian ngắn Internet phổ biến (từ Google, Facebook, ...), đâu đó khoảng trên dưới 20 năm.

Để chứng minh việc GPT là 1 vũ khí mạnh để viết từ những ý tưởng, tôi có đính kèm 1 đoạn Prompt yêu cầu nó viết 1 đoạn blog về việc "Think no box insteads of outside the box", mà bài viết trước tôi đã tự viết. Theo đánh giá của tôi là : "WOOOOOOOOWWW chữ owwww kéo dài, vì tôi rất bất ngờ rằng chỉ với 1 prompt ngắn tầm 15 từ mà nó có thể generate ra 1 bài viết cực ấn tượng, văn phong rất mượt mà, đanh thép và mang đầy khát khao đến như vậy". Nó thật sự mạnh ! Xem lại bài viết của chính mình so với bài do AI viết, phần nào thấy mình viết lủng củng, ý rời rạc và có cả lỗi diễn đạt. Nếu gọi là đi chấm điểm ở 1 cuộc thi viết nghị luận, chắc chắn điểm số GPT sẽ là 9-10, còn của tôi khá là 4.

NHƯNG tại sao tôi lại quyết định sẽ không dùng nó cho bất kỳ bài viết nào trên trang blog này ?

Vì tôi viết cho 1 khán giả đặc biệt, một người mà tôi luôn muốn gửi đến những ý tưởng, những câu chữ, những ý định đặc biệt nhất. Người đó không ai khác, đó là Mai ... Seo (my-self).

Cụ thể hơn, tôi viết cho chính mình vì :

  • Tôi biết chắc rằng những ý tưởng mà tôi viết ra, đâu đó ở quanh thế giới 8 tỷ người này, sẽ có ai đó, hoặc rất nhiều ai đó sẽ có đồng suy nghĩ, họ đã viết hoặc sản xuất ra nội dung hay hơn tôi.
  • Tôi biết rằng nội dung blog này sẽ không nổi tiếng, vì động cơ tôi không muốn nổi tiếng, động cơ không có thì đừng hòng có kết quả.
  • Và nếu tôi không làm tốt hơn phiên bản khác, và không nhắm để nổi tiếng hơn phiên bản khác, chẳng có lý do gì tôi phải viết bằng văn phong dành cho số đông từ dữ liệu của số đông trước đó.
  • Tôi muốn ý tưởng của tôi, mặc dù không mới mẻ, nhưng sẽ được truyền tải theo kiểu duy nhất, dỡ theo kiểu duy nhất, lỗi chính tả theo kiểu duy nhất, và phỡn theo kiểu Khanh-trà-đá.
  • Cuối cùng, mục đích kèm theo là việc gõ từng phím, nghĩ từng chữ, xóa từng từ, Enter từng dòng, kết thúc một câu. Nó mang lại 1 trải nghiệm rất tuyệt mà không có một công cụ AI GPT-1000 nào có thể trao cho bạn được. Cái lợi cao nhất của việc viết là giúp chúng ta suy nghĩ, đừng để dòng suy nghĩ của bạn chỉ dừng ở những gạch đầu dòng, vì chúng ta suy nghĩ sao thì làm như vậy.

Disclaim : Tôi không chống lại AI hay Automation, ngược lại tôi là người đam mê công nghệ & tự động. Nhưng cần phân tách rõ ràng mạnh yếu, và dùng công cụ cho đúng việc. Cái làm nên con người là ở LỰA CHỌN !

Hẹn bạn ở bài sau do thằng viết dở viết ;)


Đính kèm bản viết lại bài blog trước viết bằng Bing AI (GPT-4)

--

Why We Should Think No Box Instead of "Think Outside the Box"

We've all heard the phrase "think outside the box" many times. It's supposed to encourage us to be more creative, innovative and original in our problem-solving and decision-making. But what if I told you that thinking outside the box is not enough? What if I told you that there is no box at all?

The problem with thinking outside the box is that it still implies that there is a box in the first place. A box that limits our possibilities, our perspectives and our potential. A box that defines what is normal, acceptable and expected. A box that constrains our imagination and creativity.

But what if we could break free from this box altogether? What if we could think no box instead of thinking outside the box? What if we could challenge ourselves to go beyond the boundaries of conventional wisdom, common sense and status quo?

Think no box means to think without any limitations or assumptions. To think without any preconceived notions or expectations. To think without any fear or doubt. To think without any rules or restrictions.

Think no box means to think with curiosity, openness and wonder. To think with passion, enthusiasm and excitement. To think with courage, confidence and boldness. To think with vision, purpose and impact.

Think no box means to think differently, uniquely and originally. To think creatively, innovatively and disruptively. To think radically, exponentially and transformationally.

Think no box means to think big, bigger and biggest. To think new, newer and newest. To think better, best and beyond.

Think no box means to unleash your full potential as a human being. To explore your infinite possibilities as a creator. To make your mark on the world as a leader.

So next time you face a challenge or an opportunity, don't just think outside the box. Think no box instead.

--