Posts

Never stop learning

#TIL : Get random number from computer

I learned on 2018-05-14 about random, programming

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Toán học thì khó nhai tới khi ta học được cuộc đời như thế nào

Lightning thought #1 : MAGIC !

Honestly people're looking for magic

Sống đời ngẫu hứng tự nhiên - Live a random life

Why don't we live a random life with random ways to meet random miracles ?