Tại sao lại tính diện tích hình tam giác như thế?


19 Mar 2023 / by KhanhIceTea

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ lại về những thứ đơn giản, đặt câu hỏi tại sao lại như thế ?

Ví dụ là diện tích hình tam giác, lại có công thức đơn giản nhất là 1/2 tích đáy nhân chiều cao (hay S = a*h/2 với a là đáy, h là chiều cao vuông góc từ đáy a lên đỉnh đối diện)

Để minh họa cách tính này, ta liên tưởng đến có 2 trường hợp :

  • TH 1 : Đỉnh đối diện nằm lửng lơ ở giữa, tạo ra 2 hình tam giác nhỏ nếu kẻ đường cao vuông góc, 2 hình tam giác nhỏ này có diện tích lại bằng 1 / 2 hình chữ nhật ảo được kẻ ra từ nó. Cộng 2 diện tích lại ta được công thức (a+h) / 2

  • TH 2 : Đỉnh đối diện nằm ngoài, tạo ra 1 góc tù bên dưới, ta kẻ đường cao gióng xuống, tìm được 1 hình chữ nhật to bao phủ tam giác trên. Lúc này diện tích tam giác = 1 / 2 diện tích hình chữ nhật - diện tích tam giác phần dư (tam giác này tính theo TH1).

Bên dưới là hình minh họa và cách chứng minh

Chứng minh cácc tính diện tích tam giác

Be curious, the best way to learn fastly and understand deeply

Til next time ;)


Sound good ?


Read more
about #life

Game of Life vs Life of Game

life

Game of Life vs Life of Game

An

life

An

Being kind

life

Being kind