Sống đời ngẫu hứng tự nhiên - Live a random life

Tiếng Việt

Một năm mới lại trôi qua, tuy có nhiều chuyện thay đổi nhưng cơ bản thì “CHẰNG CÓ GÌ KHÁC CẢ”. 🙃

Vẫn là cuộc sống đó, đi làm ngày 80 tiếng (à nhầm tuần 80 tiếng), ngày ăn 3 bữa, quần cáo mặc cả ngày, đi đường nào, về đường đó (trừ lúc say có lách mấy anh Pikachu), thu nhập cũng chẳng gọi là cao, mà cũng chẳng thể bảo là nghèo, vẫn gõ 101 phím ngày qua ngày, vẫn ăn những quán quen thuộc mà cho rằng nó sạch sẽ, an cmn toàn … Túm cái quần què lại là LUẨN QUẨN Ở CÁI VÒNG KHÔNG TO THÌ NHỎ ! ♻️

Nhớ lại cái thời con nít toẹt vời, ngày ấy rất thích xem phim hoạt hình. Nhớ lại thì có một phim có cái ý tưởng tào lao và có thể gọi là xàm xú đế, phim “MARTIN BUỔI SÁNG” (không phải là Tony Bủi Sáng đâu). Và nó đây !

Xem qua intro cũng có thể thấy là có 1 thằng ku tên mà Mát-tin (teen teen mà bị mát mát 😂). Thằng ku bị lời cmn nguyền hoặc thể loại X-Men gì đấy mà cứ mỗi sáng là nó biến thành một thể loại người, thú, lú, lẫn, … Thế là mỗi ngày nó phải tập làm quen với cái kì dị của bản thân, đồng thời đối mặt với những thử thách, khó khăn mới. Cùng với sự thấu hiểu, trợ giúp của 2 đứa bạn thân ai nấy lo, nó vượt qua tất cả và gặt hái được nhiều trải nghiệm lạ lùng, mới mẻ HẰNG NGÀY.

Vâng, đó là tóm tắt của sêri phim dành cho trẻ con nhưng ý tưởng thì vượt qua tầm suy nghĩ của người lớn ngày nay. Sống càng lâu, người ta càng có nhiều kinh nghiệm …. trong cái VÒNG LUẨN QUẨN của bản thân. Muốn đạt được X thì nên làm cái Y, muốn chiếm được Z thì phải học từ A, muốn tránh vỏ dưa thì phải mua hết vỏ dừa, … kiểu kiểu như vậy !

A problem cannot be solved with the same kind of thinking that created it — Albert Einstein

It is the same

Vì thế, tôi sẽ bắt đầu từng bước nhỏ sống một cuộc sống ngẫu nhiên bằng nhiều cách ngẫu nhiên. Cái gì khó chọn quá thì cứ để Chúa chọn giúp mình, thế mà lại hay và nhẹ đầu.

 • Học một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Viết một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Làm một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Ăn một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Mơ về một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Nghe một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Cười một cách ngẫu nhiên (lol)
 • Yêu một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Thử một cái gì đó ngẫu nhiên
 • Ngẫu nhiên một cái gì đó ngẫu nhiên 🤘

Một cách NGẪU HỨNG VÀ TỰ NHIÊN

dont live same day everyday

DON’T LIVE THE SAME DAY, EVERYDAY !

Trên đây là vài dòng lải nhải ngẫu nhiên của một kẻ muốn kéo dài chu vi cái vòng luẩn quẩn nhỏ của cuộc đời mình

English

It’s here again : new year. Though having a lot of changes but it’s still “THE SAME”. 🙃

Still that life, works 80 hours per day (oops, 80 hours per week), 3 meals, wearing clothes all day, the same way in - the same way out, not rich, not poor, still press same 101 keystrokes day by day, eat same things at same food stores, … Summary is “STILL ROLLING IN THE CIRCLE” ️ ♻️

I just remembered when I was kid, I liked watching cartoon very much. There is a cartoon having a dumb idea, called “MARTIN MORNING”. And there is it !

One young kid, named “Martin” (pronounce in vietnamese sound like a mad-teen 😂). Every morning, he becomes a different kind, human, caveman, superman, alien, dragon, … So everyday, he has to learn to live the life of the kind what he becomes, while facing by challenges, risks. With helping from 2 close friends, he passes through every challenge, gets new experiences, EVERYDAY.

Yeah, that is short summary of kiddy film, but its idea is over adult mind nowaday. The more we live, the more experiences we have …. in the circle of ourself. Want X => Get Y, Need Z => Learn A, Prevent Something => Stay away from it, … something like that !

A problem cannot be solved with the same kind of thinking that created it — Albert Einstein

It is the same

So, I will start a small step of a random life by random ways. God will help me to choose better one from other-ones. EZ AND DEADLY SIMPLE !!!

 • Learn something randomly
 • Write something randomly
 • Do something randomly
 • Eat something randomly
 • Dream about something randomly
 • Listen something randomly
 • Smile randomly
 • Love something randomly
 • Try something randomly
 • And RANDOM SOMETHING RANDOMLY ! 🤘

RANDOMLY AND NATURALLY

dont live same day everyday

DON’T LIVE THE SAME DAY, EVERYDAY !

Above article is a few random-dumb paragraphs, whoose wants to expand circumference of the life-circle

Ref:

 • Martin Morning Intro : from Youtube
 • “It’s the same” meme : from Google
 • “Don’t live the same year 75 times and call it a life” quote from Pinterest

BONUS MEME

Same day is now illegal

Sử dụng Frontend Boilerplate cho việc cắt HTML Layout

Giới thiệu

Khi cắt HTML Layout từ PSD, bạn sẽ đối mặt với việc bên Design hoặc khách hàng thường xuyên yêu cầu thay đổi giao diện, thiết kế. Điều này gây ra không ít phiền nhiễu và tốn thời gian nếu cứ cập nhật hàng tá giao diện nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến những phần layout chính (header, footer, sidebar).

Sử dụng bộ khung sườn (boiler-plate) này, sẽ giúp bạn hạn chế thao tác lặp đi, lặp lại. Lẫn hỗ trợ cho bên backend đổ dữ liệu vào sau này (hoặc chính bạn là người đổ dữ liệu).

Yêu cầu

 • PHP 5.4+
 • Composer

Cài đặt

 1. Clone hoặc download repo frontend-boilerplate tại đây : https://github.com/khanhicetea/frontend-boilerplate
1
git clone https://github.com/khanhicetea/frontend-boilerplate.git
 1. Cài đặt các packages cần thiết (PHP Twig)
1
2
cd frontend-boilerplate
composer install

Khởi động

Chạy câu lệnh sau để chạy một server localhost (port default là 8080)

1
php -S 127.0.0.1:8080 index.php

Quy ước phát triển

 • Cú pháp phát triển template : http://twig.sensiolabs.org/doc/templates.html
 • Mỗi project sẽ có 1 folder riêng, trong đó có 2 folder để bạn phát triển giao diện :
  • folder templates : template html .
  • folder assets : các file css, js & hình ảnh

Khi cần duyệt layout nào bạn vào trình duyệt gõ http://localhost:8080/[tên-file].html

Ví dụ

 • Tạo folder cho project mới test
 • Chạy lệnh sau để chạy server : php -S localhost:8080 -t test index.php, với test là tên folder của project mới tạo.

File test/templates/layout.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hello World</title>
{% include 'blocks/header.html' %}

{% block header_scripts %}
{% endblock %}
</head>
<body>
{% block main_content %}
{% endblock %}
</body>
</html>

File test/templates/blocks/header.html

1
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

File test/assets/css/style.css

1
2
3
4
5
6
7
body {
text-align: center
}

h1 {
font-size: 100px
}

File test/test.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
{% extends 'layout.html' %}

{% block header_scripts %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/style.css">
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('h1').css('color', 'blue');
});
</script>
{% endblock %}

{% block main_content %}
<h1>This is test !</h1>
{% endblock %}

Vào trình duyệt và gõ http://localhost:8080/test.html

Xuất ra HTML để gửi demo

Khi bạn cần xuất ra giao diện để gửi cho khách hàng hoặc bên duyệt layout, chỉ cần chạy câu lệnh sau :

1
php build.php test r
 • test là tên project cần export
 • r là chế độ thay đổi link của các assets từ absolute sang relative

Tất cả layout + assets sẽ được xuất ra folder dist trong folder project. Nén folder này là có thể gửi đi bất ký đâu.

Happy Coding !!! ¯_(ツ)_/¯