#LEBY : Danh Từ

Định nghĩa

Danh từ là từ nhằm trả lời câu hỏi “Cái gì ?”, “Đứa nào ?” hoặc “Ở đâu ?”

Ví dụ như :

 • “Mày đang cầm cái gì ?”
 • “Cái gì càng nặng càng nhẹ ?”
 • “Đứa nào hái hoa vườn này ?”
 • “Thằng nào viết cái này ?”
 • “Tối nay ăn ở đâu ?”

Danh từ được dùng để đặt tên nhằm để xác định một thực thể, một thứ gì đó trừu cmn tượng, hoặc một cái mà con người chưa nghĩa ra.

Do sự đa dạng và mở rộng không ngừng nghỉ theo sự tưởng tượng và tri thức của loài người, danh từ là loại từ phổ biến nhất trong tiếng Anh.

Danh từ theo giới tính

Có lẽ nó xuất phát từ nhu cầu phân biệt nhanh giống đực - cái trong danh từ chỉ động vật mà nhiều ngôn ngữ sử dụng cách phân chia kì kục này.

Giống đực Giống cái Từ tự nhiên
man woman person
boy girl child
actor actress
father mother parent
rooster hen chicken
prince princess

Ngoài một số ít danh từ có phân biệt giới tính này, ta còn lại số nhiều danh từ đa giới tính (danh từ bêđê).

Đối với những trường hợp từ đa giới tính trong câu, ta có thể đính kèm thêm tiền tố “female” hoặc “male” vào danh từ để xác định giới tính thiệt của nó.

She is the only female student in her class.

Danh từ đếm được và không biết đếm sao

Danh từ đếm được

Chỉ một thứ gì đó có thể đếm được bằng số tự nhiên (toán học ký hiệu là tập N). Nghĩa là đếm 0, 1, 2, 3, 4, …, 1 tỷ, vài nghìn tỷ, … số gì đó cụ thể chưa tới vô cùng.

Danh từ đếm được sẽ có 2 dạng, số ít (singular) và số nhiều (plural). Số ít khi nó được đếm 0 và 1, từ 2 trở lên là số nhiều (có đôi có cặp).

Có 3 quy tắc chuyển đổi sang số nhiều (plural) :

 1. Có hậu tố là -s, -x, -z, -ch, -sh (Chiếc Xe SH Sịn Zậy) : chuyển đổi bằng cách thêm hậu tố -es
 2. Loại hay thường gặp : thêm hậu tố -s
 3. ÉO có nguyên tắc mẹ gì, mình thích thì mình nghĩ ra thôi

Bảng một số nguyên tắc của loại bất quy tắc

Trường hợp Cách đổi Ví dụ
Hậu tố -fe đổi -fe thành -ves knife => knives, life => lives
Hậu tố -f đổi -f thành -ves leaf => leaves, wolf => wolves
Hậu tố -o thêm -es cuối mosquito => mosquitoes, hero => heroes
Hậu tố -us đổi -us thành -i radius => radii, cactus => cacti
Hậu tố -is đổi -is thành -es axis => axes, basis => bases
Hậu tố -on đổi -on thành -a criterion => criteria, phenomenon => phenomena
Tứ lung tung đổi âm gió, từ, hậu tố man => men, child => children, person => people
Không thay đổi Ít hay nhiều vẫn thế sheep, deer, aircraft

Túm cái quần lại là luyện tập càng nhiều thì càng nhớ vô thức được những dạng bất quy tắc này.

Danh từ không biết đếm sao

Là tất cả danh từ còn lại không thuộc nhóm trên, thế thôi !

Để đo lường, định lượng danh từ không đếm được, người ta dùng một danh từ đếm được làm trung gian. Ví dụ : litre (lít), metre (mét), dollar ($), …

Bất kỳ, ít, một chút, nhiều, quá chời

Từ Nghĩa Đếm được Không đếm được Ví dụ
some / any một vài / bất kỳ some books (một vài cuốn sách)
few, fewer ít few books (ít cuốn sách)
little, less, least một chút little coffee (một chút café)
many, sereval nhiều many flowers (nhiều hoa)
a lot of, much quá chời quá đất much money (quá chời tiền)

Danh từ đặc biệt

Có một số danh từ đặc biệt nên được viết hoa theo cú pháp CamelCase (kiểu lạc đà) :

 • Tên riêng, mà chỉ cần nói ra là xác định được :
  • Tên riêng của người, sách, phim, ảnh
  • Tên riêng của quốc gia, lãnh thổ, vùng, bang, thành phố, quận, làng xã
  • Tên riêng sông, đại dương, biển, hồ (nói chung là địa lý)
  • Tên đường, tòa nhà hoặc công trình
 • Tên tháng trong năm
 • Quốc tịch, tên ngôn ngữ
 • Tên thứ trong tuần
 • Mùa trong năm
 • Ngày lễ

Cụm danh từ

Khi đã cạn kiệt ý tưởng tạo ra từ mới, người ta đã nghĩ và chế ra CỤM DANH TỪ, là một cụm bao gồm 2 hoặc nhiều từ khác loại gộp lại với nhau, nhằm bổ nghĩa cho nhau và tạo thành một danh từ mới mang ý nghĩa đó.

Phần này sẽ được viết chi tiết sau khi viết xong DANH - ĐỘNG - TÍNH

#LEBY : Loại từ trong tiếng Anh

Các lớp (loại) từ trong tiếng Anh

Như đã được đề cập ở bài trước, 26 chữ cái A-Z đứng gần nhau hoặc có thể cách nhau dấu gạch ngang đã cấu tạo nên những từ ngữ phong phú và đa dạng.

Hiện tại ta chia làm 8 loại từ chính.

# Loại từ Tên tiếng Việt Viết tắt Ví dụ
1 Noun Danh từ (n) human, dog, tree, happiness, money, …
2 Verb Động từ (v) walk, love, be, grow, …
3 Adjective Tính từ (adj) blue, slow, tall, Vietnamese, handsome, …
4 Adverb Trạng từ (adv) fastly, very, really, nearly, …
5 Pronoun Đại từ (pro) I, we, you, they, he, she, it, that, this, him, ..
6 Preposition Giới từ (prep) in, on, at, with, to, after, before, …
7 Conjunction Liên từ (conj) and, because, but, if, or, although, …
8 Determiner Mạo từ (det) a/an, the, every, this, those, many, …

Công dụng

Mỗi loại từ sẽ có một chức năng chính riêng trong một câu, mang lại giá trị ý nghĩa cho câu hoặc làm đẹp thêm cho câu (tạo sự ngắn gọn và ngắt quảng - liền mạch đúng nơi đúng chỗ).

Vì thế, 3 loại từ đầu tiên là DANH - ĐỘNG - TÍNH là ba loại cơ bản nhất tạo thành một câu có nghĩa tối giản, những loại từ khác chỉ bổ nghĩa và làm gọn, làm mào hơn cho câu.

Ngoài ra, có một loại từ hiếm nữa đó là Thán Từ - Exclamation, nó đặc biệt vì nó có thể chỉ đứng một mình riêng lẻ trong một câu mà vẫn mang lại ý nghĩa biểu cảm cho câu. Kiểu kiểu như từ “Đệt !”, “Vãi !”, “Trời !”, “Máaa !”, “Chó !”

Trộn lại với nhao

Dưới đây là một câu ví dụ có trọn các loại từ ở trên

Wow, hungry Tom chased Jerry on the TV and he quickly ate it. 😸

#LEBY : Chữ cái trong tiếng Anh

Hệ thống chữ cái

Mọi ngôn ngữ ghi chép đều cần một bảng chữ cái. Có hai hệ thống chữ cái là :

 • Chữ tượng hình (mỗi ký tự đại diện cho một khái niệm) : chữ Ai-cập, chữ Hán, … nôm na là mấy chữ nhìn như con giun í
 • Chữ tượng thanh (mỗi ký tự đại diện cho một âm) : chữ Latin, chữ Ả-rập hay chữ Hindu, … thường được tiến hóa từ chữ tượng hình

Rất may là chữ tiếng Anh và chữ tiếng Việt đều theo hệ Latin nên được hưởng sái chữ tượng thanh (tiến hóa hơn, dễ dàng hơn).

An-pha-bê

Bảng chữ cái tiếng Anh hiện nay bao gồm 26 chữ cái từ A tới Á (nhầm từ A tới Z)

A - B - C - D -E - F - G - H -I - J - K - L - M

N -O - P - Q - R - S - T -U - V - W - X - Z - Y

Chữ cái trong tiếng Anh được chia ra làm 2 loại theo âm được phát ra khi đọc :

 • Nguyên âm - thanh quản mở : gồm 5 chữ (UEOAI - đọc dễ nhớ là UỂ OẢI)
 • Phụ âm - vài vị trí bị thắt lại hoặc đóng trên thanh quản : 21 chữ cái còn lại (dễ nhớ là chữ nào đọc không UỂ OẢI thì nó là phụ âm)

Vai trò

Được ví như những Proton và Electron trong tiếng Anh, nguyên âm và phụ âm được trộn hỗn hợp lại với nhau thành những chỉnh hợp (là nguyên tố từ) mang ý nghĩa nhất định.

Và rồi từ những nguyên tố này (học thuộc hết bảng nguyên tố này là đủ tắt thở nên thường thì người ta tổng hợp ra một danh sách vài ngàn từ hay dùng nhất), chúng ta tạo nên những cụm từ, hay lớn hơn là câu rồi đến đoạn văn và cuối cùng là tác phẩm.

Có thể bạn đếch biết

Theo thống kê :

 • Chữ “E” là chữ cái được xuất hiện nhiều nhất với 12.7% (ngay cả trong từ “English” nó cũng đứng đầu tiên rồi)
 • Chữ “Z” là chữ cái được xuất hiện ít nhất với 0.07%

Rép :

 • Wikipedia

#LEBY : Giới thiệu

NÓI TRƯỚC BƯỚC SẼ QUA : sê-ri #LEBY này sẽ hoàn toàn viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt đẹp đẽ của dân tộc Việt, ngoài ra nó sẽ có một số từ hơi dân dã, hoang dã và đôi khi hơi buôn thả nên các bạn nên lưu ý trước khi đọc. Nếu có thấy khó chịu bởi ngôn từ thì …. cũng kệ chứ biết sao giờ !

Mở cái đầu

Không vòng vò mất thời giờ, qua một chuỗi thời gian học Ính Lịch từ cấp tiểu học cho tới lúc viết chữ này, tui chẳng biết mình đã học qua con mịa gì về tiếng Anh cả. Hay nói cách khác, tui bị “gãy tiếng Anh” - nghĩa là giờ có bỏ ra vài nghìn đồng hay vài nghìn mễ kim học cô ta vợ thầy tây thì cái lé-vồ cũng vẫn dậm chân tại chỗ.

Vậy đâu là nguyên nhân cho thực trạng này, có lẽ :

 1. Tui lười bẩm sinh, làm cái gì cũng “dở dở dang dang - xây nhà hai gian rồi bỏ”
 2. Chương trình giáo dục tui đã học đi sai hướng, “thay vì dạy bản chất - lại vất ra toàn hiện tượng”
 3. Chưa trả lời được câu hỏi : “Biết tiếng anh thì cạnh tranh được gì so với người rành tiếng Việt ?”

Mục-sờ-đích

Vì thế, tui quyết định sẽ viết một chuỗi những bài viết để giải quyết vấn đề số 2 (khách quan), còn hai vấn đề chủ quan, chẳng ai có thể giúp bạn ngoài chính cái đứa đang đọc chữ này. Nên, nếu bạn vẫn chưa chấp nhận được sự thật số #1 và trả lời được câu hỏi số #3 thì tắt ngay cái trang này cho rồi không lại phí thời gian đọc tới chữ này.

Đối tượng

 • Ai muốn học lại tiếng Anh bằng cách mới lạ, xàm xú đế
 • Ai muốn đọc giải trí chơi cho zui
 • Ai rãnh muốn coi xem 2 đứa trên nó coi thể loại gì ?

Lý do, lý trấu

Đọc tới đây, sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao một thằng ngu muội lại làm sêri này, mà thằng ngu thì làm gì cho ra hồn (hay cộng đồng mạng vẫn gọi là ngu vãi lờ-inh hồn) ?

MÌNH THÍCH THÌ MÌNH LÀM THÔI !

Hổ báo thế thui chứ thiệt ra là làm cái này sẽ tăng phần nào đó động lực để đọc, học và chia sẻ cho những người đồng cảnh. Qua đó, từ phép chia - ta nhận được gấp đôi !

Phương cách

Mỗi tuần, tui sẽ viết một chủ đề từ căn-bổn cho tới căn-tiin trong tiếng Anh theo hướng học hỏi từ trang EF.com (trang này có một cách tổ chức nội dung rất tốt, ngoài ra sẽ có thêm ngâm cứu từ những nguồn khác như Wiki)

Mỗi bài viết sẽ được tổng hợp, cập nhật vào một cuốn sách điện tử mã nguồn mở (nghĩa là công khai mã nguồn và tự do đóng góp - sử dụng).

Trang chủ ebook : https://www.gitbook.com/book/khanhicetea/leby-learn-english-by-yourself

Bản quyền

Thiệt ra thì tui rất ngại khi vô tình đụng chạm bản quyền của ai đó, nên cũng chẳng dám ràng buộc điều gì. Chỉ mong đóng góp được gì thì hay được nấy. Nên nếu có thì bản quyền của những bài viết này sẽ là

WTFPL – Do What the Fuck You Want to Public License

Thiệt ra là mình chẳng hiểu nó là cái mô gì (chỉ thấy có từ FUCK hay hay nên chọn thui) nên đành đợi học và viết tiếp để được thông não. Ihaha !!!


Rép :

Câu đố vui toán học ngu ngốc

Lâu rùi không viết …

Câu đố nhức nách

Ngày xửa ngày xưa, ngay tại cái thời mà ông tổ ông tô sáng tạo nên những con số dùng để đếm, rồi dần dần để tính toán và để … hơn thua. Ngày đó có một cậu bé nọ ở trong xóm trọ, cậu hỏi họ một câu đố rất là nhức xọ. 🙀💀 Câu đố đấy nôm na như sau :

Số nào chia cho chính nó thì được gấp đôi nó, mà nhân chính nó thì được nửa nó ???

Thử tự giải nhé, bí quá mới kéo xuống nha !

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

🙈

Lời giải

Theo cấp đại học

Cấp này thường thì cảm thấy câu hỏi phi lý, ba láp nên đách buồn suy nghĩ. Bởi vậy mới nói, “càng học càng ngu muội”. Đọc tới đây lại tò mò đọc tiếp bọn cấp 3 bên dưới giải làm sao.

Theo cấp 3

Câu hỏi 2 vế, dập vào hệ 2 phương trình

x . x = x / 2x / x = 2 . x

Tới đây thì mới phát hiện là nên giải theo bọn cấp 2 bên dưới

Theo cấp 2

Bọn cấp hai thì nhìn ra là chỉ cần 1 vế đầu là có thể bem luôn phương trình bậc 2

x . x = x / 2 <=> 2x^2 - x = 0

Tới đây ra được kết quả, một số sẽ hô lên có 2 nghiệm mà quên mất điều kiện vế 2. Thế là lại xem bọn cấp 1 giải ra sao.

Theo các cháu nhi đồng

Các cháu được học một nguyên tắc cơ bản là số má gì (trừ số 0 ra) chia chính nó cũng bằng 1. Mà câu đố lại nó được gấp đôi, thế là các cháu lấy 1 chia cho 2 được …

Đáp số : một phần hai

kid meme

Bài học rút ra

Giáo dục

Luôn luôn dạy những kiến thức căn bản và rèn luyện cách suy nghĩ đơn giản hóa mọi vấn đề !

 • Chẳng ai đi lấy tích phân ra để đi chợ và tính toán thu chi.
 • Cũng chẳng ai miêu tả hết một con người qua vài trang giấy trắng.

Con người

Qua câu đố này, ta cũng có thể ví mỗi con người chính là con số đáp án vừa rồi. Những khi chúng ta chia sẻ cho người khác, giá trị con người sẽ tăng lên gấp đôi. Còn khi ta cố gắng nhân cái tôi của mình lên, giá trị con người sẽ mất đi một nửa.

Sống là để Share !

Share ở đây không phải share, thả 💖 trên Facebook nha 😄

P/s : phần lời giải chỉ mô tả theo góc nhìn của tôi theo trình tự học vấn đi xuống, không hề có ý chỉ trích, phê phán ai :D Mà nếu đọc giả cảm thấy khó chịu thì … kệ chứ biết sao bây giờ ! It doesn’t matter !


Ref:

Ở đời, hơn thua được gì - mất chi

Hơn thua là gì ?

Hơn thua xuất phát từ nhu cầu cần được quan tâm, chứng tỏ, sở hữu mà hiện tượng là sự ghen tị, mong muốn chiếm hữu. Ta mong có được những thứ ta chưa có, những thứ ta có mà chưa nhiều, thậm chí những thứ ta có nhiều nhưng chưa thấy đủ. Dân dả mà nói là “được voi đòi tiên” hoặc “được đằng chân, lân đằng đầu”.

Thế hơn thua lợi gì ?

Hơn thua giúp con người luôn hướng về phía trước, từ đó xã hội hướng về phía trước. Không có hơn thua, con người - xã hội sẽ vẫn cứ dậm chân tại chỗ, mà cái gì không tiến ắt sẽ lùi.

Vậy hơn thua hại gì ?

Như định nghĩa, nó bắt đầu từ nhu cầu. Trong kinh tế, cầu mà vượt cung thì đâm ra khủng hoảng, lạm phát. Vì thế nếu nhu cầu quá cao, ắt sẽ dẫn đến cái hại.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai hại là việc ta không nắm rõ bản chất ngữ cảnh, môi trường nơi ta hơn thua :

 • Trong chính trị, đừng nên hơn thua với nhà nước
 • Trong tranh cải, đừng nên hơn thua với kẻ dốt - bảo thủ
 • Trong công việc, đừng nên hơn thua với cấp trên
 • Trong buôn bán, đừng nên hơn thua với khách hàng
 • Trong tôn giáo, đừng nên hơn thua với kẻ vô thần
 • Trong học tập, đừng nên hơn thua với các nghịch lý
 • Trong đấu tranh, đừng nên hơn thua với kẻ không còn gì để mất
 • Trong gia đình, đừng nên hơn thua với cha mẹ, anh em
 • Trong tình cảm, đừng nên hơn thua với người không có tình cảm với ta

Và đừng nên hơn thua với kẻ hơn thua hơn mình

Vì sao ư ? Vì chứng tỏ mình có nhu cầu cao hơn kẻ khác thay vì kiếm nguồn cung chỉ mang lại một giá trị duy nhất. Đó là chứng tỏ bạn rỗng hơn người ta, vì càng rỗng thì càng mong muốn chứa được nhiều.

Tóm lại, làm sao cho vừa đây

Hãy hơn thua với chính bản thân mình hôm qua

Chẳng có ai hiểu rõ bản thân bằng chính ta. Vậy kẻ duy nhất ta nên hơn thua, chính là ta !

 • Hôm nay, có khỏe hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, sống vui hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có gì mới hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có học được nhiều thứ hơn hôm qua không ?
 • Hôm nay, có chia sẻ được nhiều thứ hơn hôm qua không ?
 • Và hôm nay, có thua trong việc hơn thua với người khác hôm qua không ?

I don’t like my mind right now

Stacking up problems that are so unnecessary

Wish that I could slow things down

I wanna let go but there’s comfort in the panic

And I drive myself crazy

Thinking everything’s about me

Yeah I drive myself crazy

Cause I can’t escape the gravity


Ref:

 • Cover photo from Google Photo Search

Ở đời, cái chi là vô nghĩa ?

Như đã hứa ở bài trước, hôm này mình tạo ra được 2 tiếng đồng hồ rãnh rỗi sinh nông nỗi. Đây là bản dịch của bài viết What Are Things That Do Not Matter In Life? của tác giả James Altucher. Do đây là bản dịch ngố theo phong cách lố nên nếu có sai sót thì …. kệ (It doesn’t matter !) 😛


Câu hỏi gốc được hỏi tại Quora : Cái méo gì là vô nghĩa ở đời ?

Thừa nhận với tôi đi, bởi vì nó quan trọng.

Tôi muốn được quan trọng theo một cách khá xấu xa. Thiệt là zui khi biết được là, “sau khi ngủm”, tôi để lại một cái gì đó. Mọi người nhớ tới tôi.

Thật là tuyệt khi tạo ra một ảnh hưởng thay đổi thế giới khi mà bạn đếch còn ở đó.

(Không biết là ông Michelangelo có nghĩ là cái ảnh này có nghĩa lý tới bây giờ không nhỉ ?)

Nhưng có lẽ mọi thứ có nghĩa lý bằng một cách nào đó khác với suy nghĩa của chúng ta. Cũng có thể mọi thứ đều quan trọng vì đếch có cái gì quan trọng cả.

Để tôi liệt kê ra nhé :

CHỦ KIẾN (ý kiến của bản thân)

Chẳng có cái chủ kiến nào có nghĩa lý cả. Và mọi cái thực sự về bạn đều sai. Tôi biết nhiều thứ lắm. Nhưng trong bất cứ một chủ đề nào đó thì luôn có người biết rộng gấp ngàn lần tôi.

Vì thế nếu tôi có chủ kiến về một điều gì đó, thì một là nó tào lao, hai là nó có hại. Và chẳng có ai sẽ đồng ý với tôi cả.

Ví dụ thế này, bạn đời của bạn của bạn (lol, bạn everywhere) đang lừa dối. Bạn nói, “Mày tốt hơn là nên bỏ mẹ nó đi !” (à nhầm bỏ nó thôi, người đàn bà ấy không có tội).

Rồi nó có bỏ không ? Có thể, cũng không thể. Nhưng có một cái chắc chắn là chủ kiến của bạn chẳng làm được gì. Và nếu nó không bỏ, thì có nguy cơ là nó chẳng còn là bạn của bạn nữa. (Dám nói xấu chồng chị)

Chẳng có chủ kiến nào thay đổi được tâm trí của ai đâu. Hãy thử thay đổi quyết định của ai đó ở một tình huống chính trị thì tốt hơn.

“Ờ ha, mày nói đúng. Tao sẽ thay đổi lá phiếu của tao”, câu nói sẽ không bao giờ được thốt ra bởi bất kỳ ai.

CÁI CHẾT

Nhân văn mà nói, chúng ta luôn lo lắng về cái chết.

Đừng phá thai ! Đừng giết người liệt giường !

Tôi thực sự không hiểu. Có hai dạng người : người tin vào thiên đàng, và người tin rằng không có gì tồn tại sau khi ta chết.

Nếu bạn là người tin vào thiên đàng - thế tại sao không để người ta chết ? Ở trển hẳn sẽ tốt hơn dưới này chứ.

Và nếu bạn là người tin không có gì tồn tại sau khi chết - thì điều đó có ý nghĩa gì với người chết ? Họ sẽ chẳng biết cái gì cả mà !

NHÂN KIẾN (ý kiến của người khác)

Nói thì nói thế thôi, chứ buồn thấy mợ khi có đứa nó không thích mình (đa phần là thế). Nếu ai đó viết cho tôi một cái thư tỏ ra ghét tôi, tôi sẽ chẳng thích thú gì.

Hãy có một MÃ của cuộc đời bạn (ông tác giả tiền thân là dân IT). Ví dụ, tốt bụng và thật thà thúc đẩy hành động của bạn trên tất cả những thứ khác, và là cái giá trị lớn nhất mà bạn có.

Sống bằng MÃ của bạn chứ không phải của một ai khác. Không phải sếp, không phải giáo viên, hoặc người hướng dẫn, hoặc cha mẹ hoặc vợ chồng.

MÃ của bạn. Sống theo nó. Yêu nó.

Rồi nếu có ai có ý kiến xấu về bạn, nó chẳng quan trọng. Bạn có thể nói, “Tôi dính với cái mã của tôi rồi”

Bạn không cần phải tranh cải với họ làm gì. Họ có MÃ của họ, nó có thể làm họ ghét bạn. Nhưng MÃ của bạn bảo vệ bạn khỏi ý kiến của người khác khi bạn biết bạn đã làm một điều đúng đắn.

GIA ĐÌNH

Chúng ta có cha mẹ, anh em, vợ chồng, anh chị em, con cái, cháu chắt chút chít, …

Chúng ta được sinh ra vào một trong số đó. Và một số trong đó sinh vào bạn.

Nhưng vào cuối ngày, “bạn là trung bình cộng của 5 người xung quanh bạn”.

Điều đó chẳng quan trọng nếu 5 người đó chẳng phải là họ hàng ruột thịt gì với bạn. (Ngoại lệ : tôi cảm thấy có trách nhiệm nuôi dạy lũ trẻ thanh người lớn nhưng đó là MÃ của tôi. Nó không phải của mọi người.)

Họ là những người yêu bạn, hỗ trợ bạn và ngược lại. Họ là người sẽ mang lại tiềm năng cho bạn.

SỰ SỞ HỮU

Vào khoảng 10 tháng trước, tôi quăng hết mọi thứ tôi có

Tôi giữ lại đúng 2 bộ quần áo, 1 cái điện thoại và 1 cái máy tính. Tôi bỏ cái căn hộ mà tôi thuê. Tôi bỏ lại nghệ thuật, trang phục, sách, TVs, bàn ghế, bảng tính, đĩa, bộ sưu tập, ảnh, cả bản viết từ 20 năm trước mà chỉ lưu trên giấy.

Mọi thứ.

Tôi có quên gì không nhỉ ?

À tất nhiên!

James-Altucher

Chúng ta từng được chiều chuộng. Chúng ta cũng từng có tất cả mọi thứ căn bản ngay bên cạnh ta. Như… tôi nhớ con Dr. McCoy Star Trek đặt kế bên cái máy tính.

Nhưng … cũng ổn khi lâu lâu ta cảm thấy tồi tệ. Cũng tạm ổn khi lâu lâu ta nhớ vài thứ.

Chẳng có ai đến và nói rằng, “Mày nên cảm thấy toẹt vời ông mặt trời và hài lòng mọi lúc”.

Tôi cảm thấy một nỗi đau nhỏ. Tôi thích cảm thấy một chút đau đớn mỗi ngày.

Nó là sự luyện tập đón chờ một cơn đau lớn, tê tái đến. Và “CƠN ĐAU LỚN” sẽ đón chờ chúng ta chắc chắn 100%.

Liệu tôi có chủ tâm hay không ? Liệu có phải tôi ném tất cả mọi thứ để tôi có thể nhớ nó một chút mỗi ngày ?

KHÔNG.

Tôi thật ra chỉ muốn ném mọi thứ đi. Để có những chất liệu giữ tôi khỏi những trải nghiệm lớn hơn mà tôi muốn trong cuộc đời.

Nhưng một mặt tốt là sự an ủi và cảm tình và nỗi đau nhỏ mà tôi cảm nhận về mọi thứ giờ chỉ là những tiếng xì xào trong đầu tôi. Mà tôi thì chẳng quan tâm đến những thứ xì xào đó. Chúng chỉ là những sự hư không ngọt ngào. Và tình yêu thì thường liên hệ với sự hư không ngọt ngào.

CƠN ĐÓI

Tôi đói.

Tôi chưa ăn cái gì cả. Tôi viết trước khi ăn. Và 2 đêm trước tôi ngủ trong cơn đói.

Cũng khá ổn khi đói. Tổ tiên 40 ngàn năm trước của chúng ta cũng thường ăn tùy hứng. Họ ăn khi họ tìm được đồ ăn.

Họ có chết đói không ? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG. Họ mà chết thì làm gì đẻ ra được chúng ta.

Nhưng họ sẽ cảm thấy đói mọi lúc. Và điều đó thúc đẩy họ đi ra ngoài và “săn bắn” (hay “thành cmn công”).

Cũng khá tốt khi lâu lâu cảm thấy đói. Một lần nữa, đừng nuông chiều bản thân trong cái thế giới của sự hài lòng tạo ra làm nhà tù của chính ta.

GHEN TỊ

Nhiều khi tôi ghen. Tôi phải lúc nào cũng là con người bình tĩnh. Không những thế, nếu thấy bồ của mình đi với đứa khác thì tôi cũng thấy ghen.

Tôi có nên dừng việc ghen lại ? Có thể. Có thể không. Một lần nữa, chúng ta không hoàn hảo. Tại sao phải chống lại nó ? Một số thứ tôi có thể chống lại : Tôi có thể cố gắng có nghĩa trong tình huống mà tôi nóng giẩn để tôi kiềm chế lại.

Nhưng có thể sự ghen tị dạy cho tôi một điều gì đó.

jealousy

Khi cơ thể của bạn đau, có nghĩa là nó có bệnh, nó cũng có nghĩa là bạn phải làm gì đó để nó trở nên tốt hơn.

Mọi cảm xúc tiêu cực đều có lý do của nó. Cảm nhận nó. Nghe theo nó. Chũng ta sẽ cảm nhận được nguyên do. Cảm xúc, dù xấu hay tốt, đều kết nối chũng ta với thế giới xung quanh ta. (Haha, To live is to connect )

Nếu có thể, hãy lắng nghe người bên cạnh hơn một chút mỗi ngày. Hoặc làm họ cười.

SỐ GIỜ LÀM

Anatoly Karpov, nhà vô địch cờ vua 1980, từng được hỏi về số giờ luyện tập chơi cờ mỗi ngày.

Đây là nghề mang lại cho ông ta hàng triệu đô kể từ đó. Và ông ta chẳng có kĩ năng gì khác. Và ông ta từng là kiện tướng cờ giỏi nhất thế giới mà nhiều người cố gắng đánh bại.

“3 giờ mỗi ngày, TỐI ĐA”, ông ta nói.

Thời gian còn lại ? Chơi tennis, thư giãn, đọc sách và các thứ khác.

Khi cách mạng công nghiệp xảy ra (hoặc cách mạng nông nghiệp 10000 năm trước), chúng ta bắt đầu LÀM VIỆC. 100 giờ một tuần.

Chúng ta “đếm giờ vào làm” rồi “đếm giờ nghỉ”.

Chúng ta thường cảm thấy tội lỗi khi không làm hết ngày mỗi ngày. Nó giống như thập kĩ lập trình khó có thể bỏ qua. Tôi bắt đầu hoang mang nếu tôi làm ít. “Không biết mình có làm thiếu cái gì không nhỉ ?” Tôi tự hỏi.

Nhưng thực chất thì: làm nhiều chẳng mang lại cho bạn điều gì.

Và nếu bạn có thể thư giãn và làm tươi mới lại, thì thời gian mà bạn bỏ ra làm sẽ thực sẽ hiệu quả hơn gấp 10 lần.

Ba tiếng mỗi ngày là đủ để trở thành vô địch thế giới.

Nhưng tôi cũng tự hỏi: Ai cần trở thành vô địch thế giới. Chỉ cần “tốt vừa đủ” là được rồi.

SỰ CHẤP NHẬN

Vào năm 2013, tôi nhận ra là chẳng có ai sẽ xuất bản sách cho tôi cả.

Cuốn sách vừa xuất bản của tôi chỉ bản được vài trăm bản là cùng. Nó đúng là một thảm họa.

Nhà xuất bản thậm chí còn không thèm gọi lại cho tôi. Họ đã quên tôi. Liệu những ngày viết lách của tôi đã chấm dứt ?

Đã từng như thế, nếu bạn viết một cuốn sách mà bạn đặt toàn tâm vào đó, bạn sẽ vẫn cần những con người sau THÍCH bạn : Trợ lý biên tập, Biên tập viên, Quản lý Marketing, Nhà xuất bản, Nhà sách.

Hay chỉ là, một nhà xuất bạn đưa ra một đề nghị cho bạn. Rồi bạn sẽ chẳng có quyền lựa chọn cái bìa hoặc ngân sách quảng cáo, và cuối cùng một năm sau cuốn sách lên kệ ở một số hiệu sách, bạn bán được 2000 bản, và rồi biến mất.

Vì thế tôi đã tự cho tôi quyền.

Tôi đã xuất bạn quyền “Choose Yourself” (ông 2 này tranh thủ marketing gớm) trên Amazon. Tôi có được một thiết kế, chỉnh sửa chuyên nghiệp, và tôi kiểm soát được cả việc quảng cáo (với sự giúp đỡ của một số người tôi tin tưởng).

600 ngàn bản sau đó nhiều nhà xuất bản đã gọi cho tôi.

Choose Yourself book

Mọi người muốn biết ra từ chiếc hợp bình thường phải tự cho họ quyền hạn.

Sara Blakely, người sáng lập Spanx, đã nói với tôi rằng cố ra không nói với ai ý tưởng của cô cho tới khi cô đã làm việc với nó sau 2 năm.

“Tôi đã không muốn gia đình và bạn bè nói nó là một ý tưởng tồi khi mà nó vẫn đang chưa được tốt”.

Gia đình và bạn bè ! Kể cả họ cũng sẽ có một thời gian khó khăn để cho bạn quyền hạn để đạt được giấc mơ của bạn.

Hãy tự cho phép bản thân mình làm những điều mà bạn yêu thích.

Đây không phải là một lần mà là thói quen.

Okay, vậy cái nồi gì có nghĩa lý (quan trọng) trong đời ?

Hãy tốt bụng.

Hãy tốt bụng với chính bản thân mình.

Và nhớ uống nước mỗi ngày. 😂

Và, nếu bạn muốn, bắn súng cho zui.

shoot-gun-4-fun


BÌNH LOẠN

Ở đời có một nghịch lý là

“Cái mình viết hoặc nói luôn chống lại chính nó ! Bản thân câu này cũng không ngoại lệ.” - KhanhIceTea

Bài viết này không ngoại lệ, vì thế cảm nhận thế nào thì TÙY NGƯỜI, TÙY DUYÊN và TÙY TÙY.

À mà quên, nhớ 4 điều ở trên nhé ! 🙄

be kind be gentle, start with yourself


Ref: